Wholesale: buy more and get more discount

Monaco 2011 - 2 Euro Prinz Albert II

P8657
2011
    Delivery time:1-3 dagen
Add to cart
  • Description

Te gedenken gebeurtenis: 50ste verjaardag van de benoeming, door de groothertogin, van haar zoon Jean tot "lieutenant-représentant"

Beschrijving van het ontwerp: Aan de rechterzijde van het binnenste gedeelte toont de munt het naar links kijkende portret van Zijne Koninklijke Hoogheid groothertog Henri, geplaatst vóór de portretten van groothertog Jean en groothertogin Charlotte. Boven de drie portretten staat het woord "LËTZEBUERG", en daarboven, tussen het muntteken en het teken van de muntmeester, het jaar "2011". Onder ieder portret staat de naam van de desbetreffende Koninklijke Hoogheid vermeld.

Oplage: 1,4 miljoen munten
Datum van uitgifte: 2011

Feature: 50th anniversary of the appointment by the Grand-Duchess Charlotte of her son Jean as "lieutenant-représentant"

Description: The coin depicts on the right hand of its inner part the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri, looking to the left, and superimposed on the effigies of the Grand-Duke Jean and the Grand-Duchess Charlotte. The text "LËTZEBUERG" is depicted above the three effigies. The year-date "2011", flanked by the mintmark and the Mintmaster mark, appears above. The name of the Royal Highness is depicted below the respective effigy.

Issuing volume: 1,4 million
Issuing date: 2011