flag_papua_new_guinea_85

Papua New Guinea

Pn 37

Papua New Guinea 100 Kina 2008 Unc

Pn 36a

Papua New Guinea 20 Kina 2008 Unc 35th Anniversary

Pn 34

Papua New Guinea 5 Kina 2007 Unc

Pn 27

Papua New Guinea 20 Kina 2004 UNC Polymer

Pn 26b

Papua New Guinea 10 Kina 2002 Unc

Pn 18a

Papua New Guinea 50 Kina 1999 Unc Polymer

Pn 13e

Papua New Guinea 5 Kina 1992 UNC

Pn 12

Papua New Guinea 2 Kina 1991 UNC Polymer