ethiopia-flag

Ethiopia

Pn 51e (AX)

Ethiopia 50 Birr 2011 Unc prefix AX

Pn 47f (BL)

Ethiopia 5 Birr 2013 Unc prefix BL

Pn 47d (AR)

Ethiopia 5 Birr 2006 Unc prefix AR

Pn 46c (EA)

Ethiopia 1 Birr 2003 Unc prefix EA

Pn 46c (DL)

Ethiopia 1 Birr 2003 Unc prefix DL