flag_belarusia_85

Belarus ( White Russia )

Pn 1

Belarus 50 Kapeek 1992 Unc

Pn 4

Belarus 5 Rublei 1992 Unc

 

Pn 6

Belarus 25 Rublei 1992 Unc

Pn 7

Belarus 50 Rublei 1992 Unc

Belarus 100 Rublei 1992 Unc

Pn 13

Belarus 20000 Rublei 1994 Unc

Pn 17

Belarus 5000 Rublei 1998 Unc

Pn 21-22-23

Belarus 1 - 5 - 10 Rublei 2000 Unc

Pn 25b

Belarus 50 Rublei 2011 Unc

Without security threat

Pn 26a

Belarus 100 Rublei 2000 Unc

Pn 26b

Belarus 100 Rublei 2011 Unc

Without security threat

Pn 27b

Belarus 500 Rublei 2011 Unc

Pn 28a

Belarus 1000 Rublei 2000 Unc

Pn 28b

Belarus 1.000 Rublei 2011 Unc

With security threat

Pn 30b

Belarus 10.000 Rublei 2011 Unc

With security threat

Pn 31b

Belarus 20.000 Rublei 2011 Unc

With security threat