syria-flag-banknote24-page

Syria

Syria Set

Syria Set 50 till 5000 Pounds Unc

Pn 118b

Syria 5000 Pounds 2021 Unc

Pn 118a

Syria 5000 Pounds 2019 Unc

Pn 117d

Syria 2000 Pounds 2021 Unc

Pn 117c

Syria 2000 Pounds 2018 Unc

Pn 117b

Syria 2000 Pounds 2017 Unc

Pn 116a

Syria 1000 Pounds 2013 Unc

Pn 115a

Syria 500 Pounds 2013 Unc

Pn 114b

Syria 200 Pounds 2021 Unc

Pn 113c

Syria 100 Pounds 2021 Unc

Pn 112b

Syria 50 Pounds 2021 Unc

Pn 112a

Syria 50 Pounds 2009 Unc

Pn 111b

Syria 1000 Pounds 1997 Unc

Pn 102e

Syria 25 Pounds 1991 Unc

Pn 101e

Syria 10 Pounds 1991 Unc

Pn 100e

Syria 5 Pounds 1991 Xf

 

Pn 93e

Syria 1 Pound 1982 Unc