angola-flag

Angola

.

Pn 121b

Angola 1000 Kwanzas 1987 Unc

Pn 138

Angola 50000 Kwanzas banknote 1995 Unc

Pn 147a

Angola 100 Kwanzas banknote 1999 Unc

Pn 148a

Angola 200 Kwanzas 2003 Unc

Pn 149a

Angola 500 Kwanzas 2003 Unc

Pn 150a

Angola 1000 Kwanzas 2003 Unc

Pn 151a

Angola 2000 Kwanzas 2003 Unc

Pn 152

Angola 50 Kwansas banknote 2012 Unc

Pn 153a

Angola 100 Kwansas banknote 2012 Unc

Pn New1

Angola 5 Kwansas banknote 2012 Unc

Pn New2

Angola 10 Kwansas banknote 2012 Unc