somaliland-flag-banknote24-page

Somaliland

Pn 2b

Somaliland 10 Shilling 1996 Unc

Pn 3b

Somaliland 20 Shillings 1996 Unc

Pn 6b

Somaliland 500 Shillings 1996 Unc

Pn 6g

Somaliland 500 Shillings 2008 Unc

Pn 20a

Somaliland 1000 Shillings 2011 Unc

Pn 21a

Somaliland 5000 Shillings 2011 Unc