flag_hong_kong_85

Hong Kong

Pn 219a, 303a, 349a

Hong Kong 3x 50 Dollars 2018 Unc

Pn 401a

Hong Kong 10 Dollars 2007 April Unc

Sold Out

Hong Kong 20 Dollars 2008 Unc Olympic Games

Pn 325b

Hong Kong 1 Cent 1971-1981 Unc

Pn 293 Vf

Hong Kong 100 Dollars 2003 Vf

Pn 291

Hong Kong 20 Dollars 2003 Unc

Pn 209f Vf

Macau 100 Patacas 2009 Vf

Pn 209e Vf

Hong Kong 100 Dollars 2008 Vf

Pn 207f Vf

Hong Kong 20 Dollars 2009 Vf

Pn 182j Xf

Hong Kong 10 Dollars 1982 Xf

Pn 182i.1 Xf

Hong Kong 10 Dollars 1980 Xf

Pn 182i.2 Xf

Hong Kong 10 Dollars 1981 Xf

Pn 181f.2 Xf

Hong Kong 5 Dollars 1975 Xf serial 760518FX


Pn 181f.2 Xf

Hong Kong 5 Dollars 1975 Xf serial 270017FN

Pn 181f.2 Xf

Hong Kong 5 Dollars 1975 Xf seial 241423FR

Pn 181f.2 Xf

Hong Kong 5 Dollars 1975 Xf serial 153311FW

Pn 181f.1 Xf

Hong Kong 5 Dollars 1973 Xf serial 279204FD

Pn 181f.1 Xf

Hong Kong 5 Dollars 1973 Xf serial 266932FK

Pn 181f.1 Xf

Hong Kong 5 Dollars 1973 Xf serial 064618EY

Pn 181f.1 Vf

Hong Kong 5 Dollars 1973 Vf serial 221291EZ

Pn 181f.1 Vf

Hong Kong 5 Dollars 1973 Vf serial 180139FK

Pn 181d.2 Vf

Hong Kong 5 Dollars 1971 Vf serial 634386DP