flag_hunduras_85

Honduras

Pn 113

Honduras 500 Lempiras 2022 Unc

Pn 102d

Honduras 100 Lempiras 2019 Unc

Pn 95a.2

Honduras 20 Lempiras 2008 Unc

Polymer Note

Pn 94a

Honduras 50 Lempiras 2004 Unc

Pn 76a

Honduras 1 Lempira 1994 Unc

Unc
Pn 72a

Honduras 2 Lempira 1993 Unc