flag_kyrgystan_85

Kyrgyzstan

Pn 38a

Kyrgyzstan 500 Som 2023 Unc

Pn 37a

Kyrgyzstan 200 Som 2023 Unc

Pn 34a

Kyrgyzstan 20 Som 2023 Unc

Pn 29b BJ

Kyrgyzstan 1000 Som 2016 Unc prefix BJ

Pn 28b CF

Kyrgyzstan 500 Som 2016 Unc prefix CF

Pn 27b CH

Kyrgyzstan 200 Som 2016 Unc prefix CH

Pn 26b CJ

Kyrgyzstan 100 Som 2016 Unc prefix CJ

Pn 26a CA

Kyrgyzstan 100 Som 2009 Unc prefix CA

Pn 25b

Kyrgyzstan 50 Som 2016 Unc prefix CJ

Pn 25a CB

Kyrgyzstan 50 Som 2009 Unc prefix CB

Pn 24b DA

Kyrgyzstan 20 Som 2016 Unc prefix DA

Pn 24a CA

Kyrgyzstan 20 Som 2009 Unc prefix CA

Pn 22a BB

Kyrgyzstan 200 Som 2004 Unc prefix BB

Pn 20a BE

Kyrgyzstan 50 Som 2002 Unc prefix BE

Pn 19r BZ

Kyrgyzstan 20 Som 2002 Unc prefix BZ (replacement)

Pn 19a

Kyrgyzstan 20 Som 2002 Unc prefix BE

Pn 15a BC

Kyrgyzstan 1 Som 1999 Unc prefix BC

Pn 14a BD

Kyrgyzstan 10 Som 1997 Unc prefix BD

Pn 13a BL

Kyrgyzstan 5 Som 1997 Unc prefix BL

Pn 13a BE

Kyrgyzstan 5 Som 1997 Unc prefix BE

Pn 13a BC

Kyrgyzstan 5 Som 1997 Unc prefix BC

Pn 12a AD

Kyrgyzstan 100 Som 1994 AUnc prefix AD

Pn 12a AB

Kyrgyzstan 100 Som 1994 AUnc prefix AB

Pn 12a AA

Kyrgyzstan 100 Som 1994 AUnc prefix AA

Pn 11a AE

Kyrgyzstan 50 Som 1994 Unc prefix AE

Pn 10a AD

Kyrgyzstan 20 Som 1994 Unc prefix AD

Pn 7a AB

Kyrgyzstan 1 Som 1994 Unc prefix AB

Pn 7a AF

Kyrgyzstan 1 Som 1994 Unc prefix AF

Pn 6 23-CH

Kyrgyzstan 20 Som 1993 Unc serial 23-CH

Pn 5

Kyrgyzstan 5 Som 1993 Unc

Pn 4 31-CH

Kyrgyzstan 10 Tyiyn 1993 Unc

Pn 3b

Kyrgyzstan 50 Tyiyn 1993 Unc serial 01-KT

Pn 2s 25-CH

Kyrgyzstan 10 Tyiyn 1993 Unc serial 25-CH

Pn 2a 5-CH

Kyrgyzstan 10 Tyiyn 1993 Unc serial 5-CH

Pn 2b 05-KT

Kyrgyzstan 10 Tyiyn 1993 Unc serial 05-KT

Pn 1a 32-NR

Kyrgyzstan 1 Tyiyn 1993 Unc serial 32-NR

Pn 1a 46-CH

Kyrgyzstan 1 Tyiyn 1993 Unc serial 46-CH

Pn 1a 34-CH

Kyrgyzstan 1 Tyiyn 1993 Unc serial 34-CH

Pn 1a 27-BH

Kyrgyzstan 1 Tyiyn 1993 Unc Serie 27-BH Replacement