Samoa
Pn 45a

Samoa 10 Tala 2019 Unc *XVI Pacific Games* Polymer

Pn 41a

Somoa 50 Tala 2008 Unc

Pn 39a

Samoa 10 Tala 2008 Unc