Italy 2011 - 2 Euro 150ste verjaardag van de eenwording van Italie

P8666
2011
    Delivery time:1-3 dagen
Add to cart
  • Description

Te gedenken gebeurtenis: 150ste verjaardag van de eenwording van Italië

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont in het midden drie in de wind wapperende Italiaanse vlaggen. Deze staan symbool voor de voorbije drie 50ste verjaardagen - 1911, 1961 en 2011 - en illustreren de verbondenheid tussen de generaties: dit is het logo van de 150ste verjaardag van de eenwording van Italië. Langs de bovenste buitenrand rond de drie vlaggen staat in een halve cirkel de inscriptie “150° DELL’UNITÀ D’ITALIA” (150ste verjaardag van de eenwording van Italië), met rechts van het midden de letters "RI" over elkaar heen geplaatst, ter indicatie van het land van uitgifte, de Republiek Italië. Onder de drie vlaggen staan de data “1861 › 2011 › ›”. Midden onder de data staat het muntteken "R", met langs de onderrand rechts de letters "ELF INC", de initialen van de kunstenaar Ettore Lorenzo Frapiccini en de eerste drie letters van de Italiaanse benaming voor zijn beroep (incisore). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten
Datum van uitgifte: maart 2011

Feature: The 150th anniversary of the unification of Italy

Description: The inner part of the coin shows, in the centre, three Italian flags fluttering in the wind, to mark three past periods of 50 years each – the periods ending in 1911, 1961 and 2011 respectively – in illustration of a perfect link between generations: this is the logo of the 150th anniversary of the unification of Italy. Written in a semi-circle along the upper outer edge around the three flags is the inscription “150° DELL’ UNITÁ D’ITALIA” (150th anniversary of the unification of Italy), with the letters “RI” superimposed on one another off-centre to the right in indication of the issuing country, the Republic of Italy. Beneath the three flags stand the dates “1861 › 2011 › ›”. Centred below the dates is the mintmark “R”, with the letters “ELF INC.”, the initials of the artist Ettore Lorenzo Frapiccini and the first three letters of the Italian name of his profession (incisore) along the bottom edge to the right. The 12 stars of the European Union are depicted on the coin’s outer ring.

Issuing volume: 10 million coins
Issuing date: March 2011