Bosnia-Herzegovina 1992-1993 Banja Luka Second Issue

Pn 150r

Bosnia and Herzegovina 50000 Dinara 1993 Replacement Unc

Replacement prefix Z
pn 152a

Bosnia and Herzegovina 1000000 Dinara 1993 Unc

pn 156a

Bosnia and Herzegovina 10000000000 Dinara 1993 Replacement Unc

Replacement Z prefix