flag_brazil_85

Brazil

pn 150b

Brazil 1 Cruzeiro 1954-58 Unc

pn 151b

Brazil 2 Cruzeiro 1954-1958 Unc

pn 176a

Brazil 5 Cruzeiros 1962 Vf

pn 176d

Brazil 5 Cruzeiros 1962-64 Unc

pn 191A-c

Brazil 1 Cruzeiro 1980 Unc

pn 198b

Brazil 100 Cruzeiros 1984 Unc

pn 199b

Brazil 200 cruzeiros 1984 Unc

pn 201d

Brazil 1000 cruzeiros 1986 Unc

pn 209b

Brazil 10 Cruzados 1986-87 Unc

pn 210a

Brazil 50 cruzados 1986 Unc

Brazil 100 Cruzados 1986 Unc

pn 211b

Brazil 100 Cruzados 1987 Unc

pn 212c

Brazil 500 Cruzados 1987 Unc

pn 216b

Brazil 1 Cruzado Novo on 1000 Cruzados 1989 Unc

pn 218b

Brazil 10 Cruzados on 10000 Cruzados 1990 Unc

pn 220a

Brazil 100 cruzeiros 1989 Unc

pn 223

Brazil 50 cruzeiros op 50 Cruzados Novos 1990 Unc

pn 224b

Brazil 100 cruzeiros on 100 Cruzados Novos 1990 Unc

pn 225b

Brazil 200 cruzeiros op 200 Cruzados Novos 1990 Unc

pn 226b

Brazil 500 Cruzeiros on 500 Cruzados Novos 1990 Unc