flag_kyrgystan_85

Kyrgyzstan

Pn 29b BJ

Kyrgyzstan 1000 Som 2016 Unc prefix BJ

Pn 28b CF

Kyrgyzstan 500 Som 2016 Unc prefix CF

Pn 27b CH

Kyrgyzstan 200 Som 2016 Unc prefix CH

Pn 26b CJ

Kyrgyzstan 100 Som 2016 Unc prefix CJ

Pn 26a CA

Kyrgyzstan 100 Som 2009 Unc prefix CA

Pn 25a CB

Kyrgyzstan 50 Som 2009 Unc prefix CB

Pn 24b DA

Kyrgyzstan 20 Som 2016 Unc prefix DA

Pn 24a CA

Kyrgyzstan 20 Som 2009 Unc prefix CA

Pn 22a BB

Kyrgyzstan 200 Som 2004 Unc prefix BB

Pn 21a BD

Kyrgyzstan 100 Som 2002 Unc prefix BD

Pn 20a BE

Kyrgyzstan 50 Som 2002 Unc prefix BE

Pn 19r BZ

Kyrgyzstan 20 Som 2002 Unc prefix BZ (replacement)

Pn 19a

Kyrgyzstan 20 Som 2002 Unc prefix BE

Pn 18a AA

Kyrgyzstan 1000 Som 2000 Unc prefix AA

Pn 15a BC

Kyrgyzstan 1 Som 1999 Unc prefix BC

Pn 14a BD

Kyrgyzstan 10 Som 1997 Unc prefix BD

Pn 13a BL

Kyrgyzstan 5 Som 1997 Unc prefix BL

Pn 13a BE

Kyrgyzstan 5 Som 1997 Unc prefix BE

Pn 13a BC

Kyrgyzstan 5 Som 1997 Unc prefix BC

Pn 12a AD

Kyrgyzstan 100 Som 1994 AUnc prefix AD