flag_lithuania_85

Lithuania

Lithuania 0.10 Talonas 1991 Unc

Lithuania 0,20 talonas 1991 Unc

Lithuania 0.50 Talonas 1991 Unc

Lithuania 0.50 Talonas 1991 Unc

Lithuania 1 Talonas 1991 Unc

Lithuania 10 Talonas 1991 Unc

Lithuania 25 Talonas 1991 Unc

Lithuania 50 Talonas 1991 Unc

Lithuania 100 Talonas 1991 Unc